Arhívum

2019. október 08., kedd 13:48

Tájékoztató Tűzgyújtásról

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan,melyekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot!

 

 • Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;
 • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;
 • Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését (kérelem benyújtása);
 • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
 • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;
 • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza;

 

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Szárföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól szóló 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének, valamint a szabadtéri tűzgyújtás szabályait.

Eszerint:

 1. Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai

 

 1. § (1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladék hasznosítása javasolt.
 2. § (1) Avar és kerti hulladék égetése az eseti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) miatt hétfőtől szombatig 8:00 és 20:00 óra között végezhető.

(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, ünnepnapokon, közterületen, párás, ködös, esős időben, valamint erős szél esetén.

(3) Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképességének tudatában lévő személy végezheti.

(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(5) Az égetést végző köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről.

(6) Az avarral és kerti hulladékkal együtt semmilyen más hulladék nem égethető. (pl. műanyag gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.).

(7) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.

(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

 1. § Az illetékes hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
 2. Szabadtéri tűzgyújtás szabályai
 3. § (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával lehet.

(2) Az égetési tevékenység végzése során tilos a tüzet felügyelet nélkül hagyni, az égetés befejezése után gondoskodni kell a tűz vízzel történő eloltásáról, vagy földtakarásáról annak érdekében, hogy a tűz más területen ne okozhasson kárt.   

                                                                                                     Szárföld Község Önkormányzata

Megjelent: 2691 alkalommal

Információk

  9353 Szárföld, Fő u. 16.

  +36 96 252 116

  Hé - Csü: 8:00 - 16:00
  Péntek: 8:00 - 13:30

  polgarmester[kukac]szfold.hu

  jegyzo[kukac]szfold.hu

Magyar Falu Program

MFP