2021. augusztus 01., vasárnap 09:24

Hirdetmény - Bírság kiszabása a közösségi együttélés alapvető szabályairól,...

Szárföld Község Polgármestere az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény 88. §-a alapján - az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodása miatt - 2021. július 30. napján hirdetményi úton közli a mellékelt SZ/81-11/2021 számú döntést.

Tárgy: Szárföld 27 /16 hrsz-ú ingatlan
Melléklet: SZ/81-11/2021 határozat

Ügyiratszám: SZ/81-21/2021
Ügyintéző: dr. Szalay Balázs
Elérhetősége: 96/779-453

HIRDETMÉNY

Szárföld Község Polgármestere az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény 88. §-a alapján - az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodása miatt - 2021. július 30. napján hirdetményi úton közli a mellékelt SZ/81-11/2021 számú döntést.

A döntés a kifüggesztését követő 15. napon kézbesítettnek tekintendő. A hatóság felhívja a címzett figyelmét, hogy a hirdetményi úton közölt döntést személyesen vagy meghatalmazott útján a Hivatalban átveheti.

Közzététel napja: 2021. július 30.
Eljáró hatóság: Szárföld Község Polgármestere
Ügy száma: SZ/81-11/2021

Tárgya: bírság kiszabása a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2021. (11.18.) önkormányzati rendelet alapján
Ügyfél neve: Pál Sándor
Utolsó ismert lakcím: 83416 Saaldorf-Surheim, Am Anger 14. (Németország)

Szárföld, 2021. július 30.

 

Letöltehető PDF-benpdf icon

Utoljára frissítve: 2021. augusztus 01., vasárnap 09:41