Egyházközség

Templomunkról

A falu központjában áll szerény, ámbár egyszerűségében szép, barokk stílusban épült templomunk, amely Szent Lukács evangélistáról kapta nevét, aki egyben falunk védőszentje is.

Az eredetileg egy hajósnak készülő templom építését Eszterházy Miklós kegyúr rendelte el. Az épületnek 1659-ben még csak a puszta falai álltak, az építés pontos ideje bizonytalan. A torony később lett hozzáépítve a "Nádasdy téglából" készült főhajóhoz. Egy 1733-as püspöki látogatás jegyzőkönyve szerint a templom famennyezetes és nincs oltára.

A templomot később restaurálták, sőt a torony kivételével 1869-ban újjáépítették. 1930-ban a templom mellékhajót kapott, amelyet a köznyelv csak "kistemplomnak" hív. A templom mind külsejében, mind belsejében egyszerű kialakítású.

Az épület homlokzata felett sávokkal tagolt torony emelkedik, amelyet nyolc oldalas, vakolt sisak fed. A toronyszoba felett óra, körülötte félköríves ablakok, a félemeleten szögletes falnyílás található. A bejárat elé hullámíves, oromzatos szélfogót építettek, orom mezejében fülkét alakítottak ki, amelyben egykor barokk Mária-szobor állt.

A templom főhajóját három szakaszos cseh süvegboltozat fedi, akárcsak a mellékhajó esetében. A karzat és a sekrestye dongaboltozatos kialakítású. A főhajó félköríves záródású szentélyben végződik, a hajó szélességében.

A templombelső 1958-ban modern festést kapott. Strebencz Károly, soproni iparművész munkáit csodálhatjuk meg templomunk falain. A főhajó freskói újszövetségi jeleneteket ábrázolnak, míg a mellékhajóban Szent Vitusnak, falunk választott védőszentjének allegorikus ábrázolása látható, amint a tűzvész és jégverés sújtotta faluért közbenjár a kisded Jézusnál, akit Szűz Mária tart a kezében.

A templom apszisában található a nagy méretű, Szent Lukácsot ábrázoló oltárkép, amely templomunkkal egyidős lehet. A képen az éppen evangéliumot író Lukács látható attribútumával, egy bikával. A kép háttérben egy Jézust és Máriát ábrázoló festmény áll, ami arra utal, hogy Lukács maga is festő volt, sőt a festők védőszentjévé is választották a középkorban.

Az oltárképet 1990-ben Zavory Zoltán restaurálta szilsárkányi műtermében.

Említésre méltó továbbá egy, a templomnál is régebbi lorettói Mária-szobor, amelyet templomunk őriz. A középkorban itáliai zarándokok szoktak ilyen szobormásolatokat hozni a lorettói Szent Ház kegyszobrászától.

A templom érdekessége az 1869-re már kész szószék, ami így a jelenlegi templomépülettel nagyjából egyidős. Zömében fából készült, barokk stílusban és aranyozott díszítéssel.

Templomunkat 1999-ben, a közelgő Millenium alkalmából felújították. Mind belsejében, mind külsejében megszépült. Továbbá modernizálták a harangozást és két új harangot is szenteltek. A templom megújulásához a hívek adományaikkal és társadalmi munkával is hozzájárultak.